امتحانات چهارم ابتدایی

امتحانات چهارم ابتدایی

 

امتحانات چهارم ابتدایی


کتاب ریاضی چهارم دبستان دارای هفت فصل می باشد که هر فصل آن شامل مباحث زیر است:

فصل اول: اعداد و الگوها

درس اول: عدد نویسی

درس دوم: الگوها

درس سوم: ماشین ورودی – خروجی

درس چهارم: معرفی میلیون

مرور فصل

فصل دوم: کسر

حل مسئله

درس اول: شناخت کسرها

درس دوم: جمع و تفریق

درس سوم: تساوی کسرها

درس چهارم: ضرب عدد در کسر

مرور فصل

فصل سوم: ضرب و تقسیم

حل مسئله

درس اول: ضرب دو عدد دو رقمی

درس دوم: محاسبه ی حاصل ضرب

درس سوم: محاسبه های تقریبی

درس چهارم: تقسیم و بخش پذیری

درس پنجم: تقسیم بر عددهای یک رقمی

درس ششم: تقسیم بر عددهای دو رقمی

مرور فصل ها

فصل چهارم:اندازه گیری

حل مسئله

درس اول: زاویه

درس دوم: اندازه گیری زوایه

درس سوم: اندازه گیری زمان

درس چهارم: اندازه گیری طول

مرور فصل ها

فصل پنجم: عدد مخلوط و عدد اعشاری

حل مسئله

درس اول: عدد مخلوط

درس دوم: عدد اعشاری

درس سوم: جمع و تفریق اعشاری

درس چهارم: ارزش مکانی عددهای اعشاری

مرور فصل

فصل شش: شکل های هندسی

حل مسئله

درس اول: عمود – موازی

درس دوم: چهارضلعی ها

درس سوم: مساحت متوازی الاضلاع و مثلث

درس چهارم: محیط و مساحت

مرور فصل ها

فصل هفتم: آمار و احتمال

حل مسئله

درس اول: نمودار خط شکسته

درس دوم: احتمال

مرور فصل


ویدیو های آموزشی ریاضی چهارم دبستان  :

 

  • این ویدیوها بر مبنای حل نمونه سوالات امتحانی ریاضی چهارم دبستان می باشد.
  • نمونه سوالات فصل به فصل می باشد.
  • ویدیو نمونه سوالات براساس پرتکرارترین سوالات ریاضی چهارم دبستان در سال های گذشته انتخاب شده است.
  • در این ویدیوها با توجه به سوابق چندین ساله گروه مدرس خوب در زمینه تدریس خصوصی ریاضی چهارم دبستان سعی شده است به سوالات پیش آمده برای دانش آموزان جواب داده شود.

گام به گام درس ریاضی چهارم

 

در وبسایت مدرس خوب گام به گام درس ریاضی چهارم را آماده کرده ایم . در این کتاب جواب تمرین های ریاضی چهارم ابتدایی قرار داده شده است.

برای دریافت گام به گام ریاضی چهارم ابتدایی اینجا کلیک نمایید.


معلم خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی

 

 استفاده از معلم خصوصی یکی از راهکارهای موثر برای تقویت ریاضی چهارم است. با توجه به اهمیت مقطع چهارم از منظر گذر از دوره ابتدایی به متوسطه اول، راهکارهایی که بازدهی بالایی دارند، همواره موردتوجه والدین قرار دارد. تدریس خصوصی به نسبت کلاس های گروهی و استفاده از کتاب های کمک آموزشی در نگاه اول هزینه بالاتری دارد، ولی به نسبت بازدهی این نوع کلاس ها، هزینه آن به صرفه است.

برای درخواست مشاوره یا معلم خصوصی اینجا کلیک کنید


امتحانات چهارم ابتدایی

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.