نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت اول

نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت اول

 

نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت اول

 

امتحانات نوبت اول و دوم در طول یک سال تحصیلی در ماه دی و خرداد برای دانش آموزان پایه هفتم متوسطه برگزار می شود . در این پست آرشیو نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی پایه هفتم در نوبت اول  برای دانش آموزان سال هفتم جهت دانلود قرار داده شده است .

دانلود نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی هفتم, نمونه سوالات نوبت اول ریاضی اول متوسطه , دانلود نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی اول متوسطه , معلم ریاضی هفتم در تهران

آزمون ریاضی هفتم نوبت اول شماره 1

آزمون ریاضی هفتم نوبت اول شماره 2

آزمون ریاضی هفتم نوبت اول شماره 3

آزمون ریاضی هفتم نوبت اول شماره 4

آزمون ریاضی هفتم نوبت اول شماره 5

منبع : جویا مجد

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.