چه کلاس هایی خلاقیت بچه ها را افزایش می دهد؟

چه کلاس هایی خلاقیت بچه ها را افزایش می دهد؟

چه کلاس هایی خلاقیت بچه ها را افزایش می دهد؟

اما در قدم اول باید به اشتیاق و استعداد هایی که کودکان دارند توجه ویژه داشته باشیم. برای اینکه ممکن است همه کودکان به موسیقی یا نقاشی علاقه مند نباشند. ممکن است با تحمیل کردن اینها و چیدن این برنامه ها به عنوان وظیفه، علاقه اندک آنها را هم به خاطر جدی شدن این فراغت از دست بدهند. از نگاه آموزشی و پرورشی چیزی که برای تکامل آن ها در روزهای فراغت مناسب است شامل کلاس هایی همچون هنر، ورزش و فعالیت هایی می شود که باعث اعتلای انسان می شود. اصطلاحی در روان شناسی کودک وجود دارد به معنای مواجه کردن کودک با امکان هایی که استعدادهایش شناسایی یا شکوفا شود، مثلا کلاس ساده موسیقی همچون اُرف با هوشمندی نشان می دهد که کودک چقدر توان این را دارد که موسیقی را در خود پرورش دهد. در نتیجه این دیگر از شکل تحمیل شده کلاس موسیقی به یک مواجهه برای شناسایی استعداد کودک در موسیقی تغییر شکل می دهد؛ یعنی در ایام فراغت ضمن اینکه والدین از خستگی کودکان جلوگیری می کنند، مقداری با فراغ بال می توانند به دنبال پیدا کردن استعداد های کودکان بپردازند یا اینکه در آنها با آرامش خلاقیت هایی را پرورش دهند که بر موفقیت های مدرسه ای او بیفزایند، مثلا اگر کودکی خط خوبی ندارد و این در مدرسه نیز برای او مشکل ایجاد می کند، والدین می توانند با آرامش او را در ایام تابستان به کلاس مناسب و خط بفرستند تا در عین شکوفایی استعداد وقتی دوباره به مدرسه بازمی گردد، به عنوان ملاک تازه ای از موفقیت این را بروز دهد، لذا برای انتخاب کلاس باید کودک را با موقعیت هایی آشنا کنیم که به دلیل توانایی های حسی، حرکتی زمینه هایی از توانمندی را ایجاد کند که پس از مواجهه این تصمیم گرفته شود که برای تابستان در چه کلاسی شرکت کند.

 

چه کلاس هایی خلاقیت بچه ها را افزایش می دهد؟

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.