امتحانات ششم ابتدایی

امتحانات ششم ابتدایی   امتحانات ششم ابتدایی: کتاب ریاضی ششم در هفت فصل به شرح زیر تالیف گردیده است: فصل اول (عدد و الگوهای عددی) فصل دوم (کسر) فصل سوم (اعداد اعشاری) فصل چهارم (تقارن و مختصات) فصل پنجم (اندازه گیری) فصل ششم (تناسب و درصد) فصل هفتم (تقریب) ویدیو های آموزشی ریاضی ششم دبستان  :   این ویدیوها بر مبنای حل نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم دبستان می باشد. نمونه سوالات فصل به فصل می […]

Read More

امتحانات پنجم ابتدایی

امتحانات پنجم ابتدایی   امتحانات پنجم ابتدایی: کتاب ریاضی پنجم دبستان دارای هفت فصل می باشد که هر فصل آن شامل مباحث زیر است: فصل اول: عددنویسی و الگوها که شامل موضوعات زیر است: یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی معرفی میلیاردها جمع و تفریق عددهای مرکب الگوها مرور فصل فصل دو: کسر کسرهای بزرگتر از واحد جمع و تفریق عددهای مخلوط ضرب کسرها تقسیم کسرها ضرب عددهای مخلوط مرو فصل فصل سوم: نسبت، تناسب […]

Read More

امتحانات چهارم ابتدایی

امتحانات چهارم ابتدایی   امتحانات چهارم ابتدایی کتاب ریاضی چهارم دبستان دارای هفت فصل می باشد که هر فصل آن شامل مباحث زیر است: فصل اول: اعداد و الگوها درس اول: عدد نویسی درس دوم: الگوها درس سوم: ماشین ورودی – خروجی درس چهارم: معرفی میلیون مرور فصل فصل دوم: کسر حل مسئله درس اول: شناخت کسرها درس دوم: جمع و تفریق درس سوم: تساوی کسرها درس چهارم: ضرب عدد در کسر مرور فصل فصل […]

Read More

امتحانات سوم ابتدایی

امتحانات سوم ابتدایی   امتحانات سوم ابتدایی: کتاب ریاضی سوم دبستان دارای ۸ فصل است که مباحث زیر را شامل می شود: فصل اول: الگوها حل مسئله(الگویابی) شمارش چندتا چندتا ماشین های ورودی – خروجی ساعت در بعد از ظهر الگو های متقارن فصل دوم: عددهای چهار رقمی حل مسئله(الگوسازی) معرفی عدد هزار ارزش مکانی ارزش پول عددهای تقریبی فصل سوم:  عددهای کسری حل مسئله(رسم شکل) کسر و کاربرد کسر در اندازه گیری تساوی کسرها مقایسه کسرها […]

Read More

امتحانات دوم ابتدایی

امتحانات دوم ابتدایی   امتحانات دوم ابتدایی کتاب ریاضی دوم دبستان دارای ۸ فصل است که مباحث زیر را شامل می شود: این کتاب هشت فصل دارد و با تصویری برگرفته از نمونه‌های کاربردی موضوع آن فصل آغاز می‌شود. هر فصل شامل چهار واحد درسی و یک واحد حل مسئله است که به آموزش راهبرد حل مسئله می‌پردازد. در قسمت حل مسئله توضیحاتی برای معلّم محترم نوشته شده است تا هدف اصلی آموزش راهبرد تبیین […]

Read More