امتحانات ششم ابتدایی

امتحانات ششم ابتدایی   امتحانات ششم ابتدایی: کتاب ریاضی ششم در هفت فصل به شرح زیر تالیف گردیده است: فصل اول (عدد و الگوهای عددی) فصل دوم (کسر) فصل سوم (اعداد اعشاری) فصل چهارم (تقارن و مختصات) فصل پنجم (اندازه گیری) فصل ششم (تناسب و درصد) فصل هفتم (تقریب) ویدیو های آموزشی ریاضی ششم دبستان  : […]

Read More

امتحانات پنجم ابتدایی

امتحانات پنجم ابتدایی   امتحانات پنجم ابتدایی: کتاب ریاضی پنجم دبستان دارای هفت فصل می باشد که هر فصل آن شامل مباحث زیر است: فصل اول: عددنویسی و الگوها که شامل موضوعات زیر است: یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی معرفی میلیاردها جمع و تفریق عددهای مرکب الگوها مرور فصل فصل دو: کسر کسرهای بزرگتر […]

Read More

امتحانات چهارم ابتدایی

امتحانات چهارم ابتدایی   امتحانات چهارم ابتدایی کتاب ریاضی چهارم دبستان دارای هفت فصل می باشد که هر فصل آن شامل مباحث زیر است: فصل اول: اعداد و الگوها درس اول: عدد نویسی درس دوم: الگوها درس سوم: ماشین ورودی – خروجی درس چهارم: معرفی میلیون مرور فصل فصل دوم: کسر حل مسئله درس اول: […]

Read More

امتحانات سوم ابتدایی

امتحانات سوم ابتدایی   امتحانات سوم ابتدایی: کتاب ریاضی سوم دبستان دارای ۸ فصل است که مباحث زیر را شامل می شود: فصل اول: الگوها حل مسئله(الگویابی) شمارش چندتا چندتا ماشین های ورودی – خروجی ساعت در بعد از ظهر الگو های متقارن فصل دوم: عددهای چهار رقمی حل مسئله(الگوسازی) معرفی عدد هزار ارزش مکانی ارزش پول […]

Read More

امتحانات دوم ابتدایی

امتحانات دوم ابتدایی   امتحانات دوم ابتدایی کتاب ریاضی دوم دبستان دارای ۸ فصل است که مباحث زیر را شامل می شود: این کتاب هشت فصل دارد و با تصویری برگرفته از نمونه‌های کاربردی موضوع آن فصل آغاز می‌شود. هر فصل شامل چهار واحد درسی و یک واحد حل مسئله است که به آموزش راهبرد […]

Read More