دسته بندی دوره: ابتدایی

نمایش 1-3 از 3 نتیجه

رایگان

ویدیو آموزشی ریاضی سوم دبستان

ویدیو آموزشی ریاضی سوم دبستان:   این ویدیوها بر مبنای حل نمونه سوالات امتحانی ریاضی سوم دبستان می باشد نمونه سوالات فصل به فصل می باشد ویدیو نمونه سوالات براساس پرتکرارترین سوالات امتحانی ریاضی سوم دبستان  سال های گذشته انتخاب شده است. در این ویدیوها با توجه به سوابق چندین ساله…
0
رایگان

ویدیو آموزشی ریاضی پنجم

ویدیو آموزشی ریاضی پنجم   این ویدیوها بر مبنای حل نمونه سوالات امتحانی ریاضی پنجم دبستان می باشد نمونه سوالات فصل به فصل می باشد ویدیو نمونه سوالات براساس پرتکرارترین سوالات امتحانی ریاضی پنجم دبستان  سال های گذشته انتخاب شده است. در این ویدیوها با توجه به سوابق چندین ساله گروه…
0
رایگان

ویدیو آموزشی ریاضی ششم

ویدیو آموزشی ریاضی ششم: این ویدیوها بر مبنای حل نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم دبستان می باشد نمونه سوالات فصل به فصل می باشد ویدیو نمونه سوالات براساس پرتکرارترین سوالات امتحانی ریاضی ششم دبستان  سال های گذشته انتخاب شده است. در این ویدیوها با توجه به سوابق چندین ساله گروه مدرس…
0