برچسب: به روزترین روش های آموزشی

بهترین معلم ریاضی

بهترین معلم ریاضی بهترین معلم ریاضی : همه دانش آموزان ریاضی را دوست ندارند، اما یک معلم ریاضی خوب توانایی تغییر این دیدگاه را دارد. یک معلم ریاضی خوب می تواند به دانش آموزانی که مفهومی ریاضیات را درک نمی کنند اما با روش های ناکارامد تلاش می کنند کمک کند تا اعتماد به نفس […]